Aktuálně

Seznam žáků přijatých do 1.  třídy ve školním roce 2018/2019

identifikační číslo:

1/2018

3/2018

4/2018

5/2018

6/2018

7/2018

8/2018

9/2018

10/2018

11/2018

 

Schválený Rozpočet + výhled ŽŠ a MŠ Nenkovice

Schválený Rozpočet + výhled ŽŠ a MŠ Nenkovice.pdf

 

Připravujeme:

 

DUBEN 2018

 

4. 4. Mobilní planetárium – 1. stupeň + MŠ (tělocvična školy)

5. 4. Zápis do 1. třídy – od 15:00 hod. do 17:30 hod. (2. patro školy)

10. 4. Lipka Brno – pracoviště Jezírko (1. stupeň, 9.00-12.00 hod., cena programu 100,- + autobus)

20. 4. Den Země – vycházky do přírody s ekologickou tématikou

26. 4. Třídní schůzky – v 15:30 hod. v 7. třídě, poté v jednotlivých třídách

 

 

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

 

Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2018:

  • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u paní uč. Seďové, výchovná poradkyně.
  • Žáci obdrží 2 přihlášky dne 12. 2. 2018. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
  • Vyplnit  přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ – razítko a podpis ŘŠ do 23. 2. 2018 –zajišťuje paní uč. Seďová, výchovná poradkyně.
  • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2018. POZOR : Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa.
  • Ve dnech 12. až 15. února 2018 obdržíte od paní učitelky Seďové zápisový lístek. 

 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 22. dubna 2018:

Střední školy pořádají přijímací zkoušky:

 • Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 12. 4.– 28. 4. 2018 takto:

           1. termín: čtyřleté obory – 12. 4. 2018
                         víceletá gymnázia – 13. 4. 2018

           2. termín: čtyřleté obory – 16. 4. 2018
                         víceletá gymnázia – 17. 4. 2018

           Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejich aplikací.

          Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělávání (s výučním listem) se konají  od 22. 4. do 30. 4. 2018.