Aktuálně

 

LISTOPAD

 2. 11. Exkurze do Prahy (5. ročník)

 8. 11. Hvězdárna a planetárium Brno (6. ročník)

15. 11. Muzeum naftového dobývání a geologie Hodonín (9. ročník)

17. 11. Státní svátek (pátek)

23. 11. Třídní schůzky s rodiči (v 15.30 hodin, učebna 7. ročníku)

24. 11. Výukový program v ZOO Hodonín (6. a 7. ročník)

24. 11. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání v Brně (9. ročník)

 

PROSINEC

1. 12. Výukový program v ZOO Hodonín (9. ročník)

6. 12. Mikulášská nadílka 

7. 12. Vánoční dílny pro děti a rodiče – (15 – 18 hod.)

22. 12. Zpívání na schodech, vánoční besídky ve třídách

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.