Aktuálně

Rozpočet pro kalendářní rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020

 

Schválený rozpočet školy (pdf)

 

 

15. – 19. 1. Jazykově-vzdělávací výjezd žáků do Anglie (2. stupeň)

16. 1. Okresní kolo Dějepisné olympiády (Purkyňovo gymnázium Strážnice, vítěz školního kola)

17. 1. Divadélko pro školy (1. a 2. stupeň, školní tělocvična, vstupné 50 Kč)

22. 1. Pedagogická rada

29. 1. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce (Základní škola Hodonín, Očovská 1, vítěz školního kola)

30. 1. Lipka Brno – pracoviště jezírko (4. a 5. roč., 6. a 7. roč., cena 100 Kč + autobus)

31. 1. Rozdání výpisů vysvědčení

1. 2. Karneval – Z pohádky do pohádky (MŠ + 1. stupeň)

2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek)

5. 2. – 9. 2. Jarní prázdniny