Aktuálně

KVĚTEN

3. 5. McDonald´s Cup v Kyjově 

9. 5. ZOO Hodonín – Den Země (ZŠ a MŠ – 2 autobusy)

16. 5. Městské divadlo Zlín – Opice Žofka (1. stupeň)

21. 5. Den matek ve 15.00 hodin (tělocvična školy)

24. 5. Cvičení v přírodě – okolí vodní nádrže Nynek

24. 5. Návštěva družební školy v Hradišti pod Vrátnom na Slovensku (2. a 3. ročník)

29. 5. Fotografování MŠ

30. 5. Fotografování tříd ZŠ

 

ČERVEN

13. 6. Přednáška na téma extremismus (8. a 9. ročník)

16. 6. Ukončení plaveckého výcviku ve Bzenci (MŠ a 1. – 4. ročník)

22. 6. Pedagogická rada

27. 6. Sportovní utkání mezi ZŠ Nenkovice a ZŠ Archlebov ve vybíjené a kopané na hřišti v Nenkovicích (2. stupeň)

30. 6. Vydání vysvědčení – ukončení školního roku