Aktuálně

Schválený Rozpočet + výhled ŽŠ a MŠ Nenkovice

Schválený Rozpočet + výhled ŽŠ a MŠ Nenkovice.pdf

 

Připravujeme:

 

BŘEZEN 2018

Návštěva předškoláků v 1. třídě

 

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

 

Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2018:

  • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u paní uč. Seďové, výchovná poradkyně.
  • Žáci obdrží 2 přihlášky dne 12. 2. 2018. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
  • Vyplnit  přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ – razítko a podpis ŘŠ do 23. 2. 2018 –zajišťuje paní uč. Seďová, výchovná poradkyně.
  • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2018. POZOR : Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa.
  • Ve dnech 12. až 15. února 2018 obdržíte od paní učitelky Seďové zápisový lístek. 

 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 22. dubna 2018:

Střední školy pořádají přijímací zkoušky:

 • Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 12. 4.– 28. 4. 2018 takto:

           1. termín: čtyřleté obory – 12. 4. 2018
                         víceletá gymnázia – 13. 4. 2018

           2. termín: čtyřleté obory – 16. 4. 2018
                         víceletá gymnázia – 17. 4. 2018

           Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejich aplikací.

          Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělávání (s výučním listem) se konají  od 22. 4. do 30. 4. 2018.