Aktuálně

Připravujeme

 

LEDEN – ÚNOR

 

21. 1. Divadélko pro školy (8.00 – 2. stupeň, 9.00 – 1. stupeň a MŠ, vstupné 50 Kč)

24. 1. Pedagogická rada

29. 1. Florbalový turnaj základních škol v Ježově (2. stupeň)

30. 1. Dětský karneval (1. stupeň a MŠ)

31. 1. Rozdání výpisů vysvědčení (1. stupeň – konec 4. vyučovací hodiny, 2. stupeň – konec 5. vyučovací hodiny)

1. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek)

1. 2. Školní ples (pátek)

4. 2. – 8. 2. Lyžařský výcvikový kurz v Beskydech (7. a 8. ročník)