Školní Družina

 

Školní družina při ZŠ Nenkovice byla zřízena 1.9.2005.  Zajišťuje odpolední činnost pro žáky 1. – 4. tř., v časovém rozsahu denně od 11.15 do 15.00 hod. ŠD má jedno oddělení s kapacitou 30 dětí.
Pro družinu je vyhrazena jedna učebna, která je umístěna ve druhém patře školní budovy. Je z části vybavena jako obývací pokoj, z části jako běžná třída. Inventář školní družiny je pravidelně doplňován o stolní a společenské hry, hračky, sportovní náčiní, výtvarné potřeby apod.. Dále děti mohou využít počítačovou učebnu, keramickou dílnu, kuchyňku a tělocvičnu.  Velký důraz je kladen na aktivní pohyb dětí, ať již ve školní tělocvičně, na přilehlém hřišti nebo při procházkách v blízkém okolí školy.
Pedagogické působení ve školní družině zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka se zaměřením hudebním a výtvarným.
Činnost probíhá podle celoročního plánu vycházejícího ze ŠVP, jenž je přizpůsoben věku a schopnostem dětí. Je zaměřen na rozvoj psychických a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her. Každý týden má své tematické zaměření, které je zpracováváno výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky.
Ve školní družině je pro děti pravidelně zajišťován pitný režim. Celý školní vzdělávací program družiny je možné stáhnout zde: švp 
 
Žáci se přihlašují do družiny písemně – vyplněním Zápisního lístku:
 
Řád školní družiny můžete nalézt v sekci dokumenty.
 
Denní program:
1115 – 1300                oběd, odpočinkové a spontánní činnost (kreslení, modelování, stolní a deskové hry, stavebnice…)
1300 – 1400                řízená zájmová činnost
1400 – 1500                rekreační činnost
Poplatek za školní družinu a způsob úhrady:
Roční poplatek za jedno dítě je stanoven na 1000,- Kč.
Úhrada se provádí bezhotovostně na účet školy: 86-2423680297/0100 a to jednorázově 1000,- Kč k 15.10.2015 nebo 2 x 500,-  Kč k 15.10.2015 a 15.2.2016.
 
 
 

Týdenní náměty pro činnost školní družiny

 

Září                       

– týden přírody
– jablíčkový týden
– šnečí týden
– houbový týden
– asijský týden
Říjen                    
– týden řeckých bohů
– podzimní týden
– jurský týden
– indiánský týden
Listopad
– jedlý týden
 – stavebnicový týden
– královský týden
– mořský týden + pirátská noc
– mikulášský týden
Prosinec             
– vánoční týden
– zvonečkový týden
– andělský týden
– týden  sudoku
Leden  
– týden ledové královny
– papírový týden
– týden zdraví
– bílý týden
Únor    
– šaškovský týden
– týden řemesel
– opičí týden
Březen                
– velikonoční týden
– soutěžní týden
– týden filmových pohádek
– opeřený týden
– jarní týden
Duben 
– čarodějnický týden
– puntíkový týden
– karetní týden
– koňský týden
Květen                
– květinový týden
– domečkový týden
– loutkový týden
– týden džungle
– tekutý týden
Červen                
– letní týden
– medvídkový  týden
– olympijský týden
-počítačový týden