Pro rodiče

Upozornění pro rodiče:

Obědy v době nemoci – platnost od 1. 4. 2015

 

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotovanou stravu do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon paragraf 119 a par. 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, paragraf 2 odst. 7 a par. 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci není možné oběd odebírat.

 

Není-li dítě ze stravy na další dny nemoci řádně odhlášeno, a to nejpozději do 7 hod. ráno, uhradí rodiče za nevyzvednutou stravu ve školní jídelně plnou cenu.
Rodiče jsou povinni dle výše citované vyhlášky tyto nedoplatky školní jídelně doplatit.
Toto vyplývá ze zákona č. 561/2004 a vyhlášky 107/2005 par. 4 odst. 9.
Oprávněnost odběru dotované stravy bude kontrolována.

 

Kuchyň odpovídá za kvalitu stravy jen  po dobu výdeje, po vydání jídla do nosičů za kvalitu jídla již neručíme.

 

 

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol.

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do školy, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Výhodou je, že si žáci mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své škole, kam jsou dodávány pravidelně po předběžné dohodě se školou, minimálně však 1x měsíčně.

Od firmy MK Fruit s.r.o. Šumperk odebírá naše škola svým žákům rovněž dotované mléko a mléčné výrobky, neboť jsme jako škola zapojeni do programu Školní mléko.