Publicita – Projekty

 

Naše škola realizuje projekt Společně pomáháme dětem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001724 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: personální podporu ( školní asistent) , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ i ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.