Recyklace odpadů

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní.

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o. (dále společně jen „Organizátor“), který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách, dále jen „školy“.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. 

V rámci projektu Recyklohraní bude naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení.
 
Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.
 
Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat.
 
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu  jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.
 
 
            Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na náku

S B Ě R   P A P Í R U
 
 
Stejně jako v minulých letech se i letos zapojila naše škola do soutěže ve sběru papíru vyhlášené firmou EKOR.
 
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – třídy a jednotlivci. Pro vítěznou třídu bude opět připravena sladká odměna. Tři nejlepší sběrači mezi jednotlivci dostanou cenu od firmy EKOR. Pokud se někomu z vás podaří porazit žáky z ostatních škol zapojených do projektu, získá netbook (tj. malý notebook) nebo mp3 přehrávač.
 
Papír noste prosím pevně svázaný nebo jinak zajištěný proti rozsypání každý čtvrtek o velké přestávce.
 

 

 

Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče.  Škola loni předala k recyklaci také staré televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci žáky vytříděných elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní. 
 
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 12 televizí a 6 monitorů. Tím jsme uspořili 3 kWh elektřiny, 13 487 litrů vody, 53 litrů ropy a 121 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1 tunu CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 3 tuny.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektrospotřebiče nevyhazují do směsného odpadu nebo dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného dvora.  

 

Které baterie jsou sbírány?
 
ANO:
ü Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
ü Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg
ü Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm
 
 
 
NE:
ü Rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie
ü Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem
ü Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků
ü Plně nabité baterie
ü Baterie těžší než 1 kg
 
SBÍREJTE
drobná vysloužilá elektrozařízení
DO ČERVENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB
umístěných ve škole a získejte
tak pro svoji školu body v rámci
projektu Recyklohraní.
CO DO NÁDOBY PATŘÍ:
Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie,
akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se
vejdou do sběrné nádoby.
��Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače,
MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, videokamery,
fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice…
��I T elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje…),
PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky…
��Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény,
holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky…
��Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole,
digitální hry…
CO DO NÁDOBY NEPATŘÍ:
��Baterie a akumulátory
��Úsporné žárovky a zářivky
��Televizory a počítačové monitory
��Elektrozařízení větších rozměrů než je sběrná nádoba