Ředitel školy PaedDr. Roman Liebiger 518 622 632 reditel@nenkovice.cz
Hospodářka školy Ivana Valová 518 622 632 hospodarka@nenkovice.cz
722 467 303
MŠ Nenkovice 725 587 386
MŠ Želetice 518 622 741
Školní kuchyně 773 536 912

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace

696 37 Nenkovice 222, pošta Želetice

IČO: 75023172

IZO 102391521

Tel.: 518 622 632

E-mail:reditel@nenkovice.cz