MŠ – charakteristika školy

Mateřská škola Nenkovice je vesnickým předškolním zařízením patřícím do právního subjektu ZŠ a MŠ Nenkovice, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je OÚ Nenkovice.

Od 1. 9. 2015 je umístěna ve  zrekonstruovaných prostorách ve druhém podlaží budovy ZŠ Nenkovice. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikla moderně dispozičně řešená MŠ s celodenním provozem od 6.30 do 16.15 hodin. Součástí MŠ jsou dvě prostorné třídy vyhovující počtu přijatých dětí a nepřevyšující kapacitu zařízení 30 dětí. Do MŠ jsou přijímány děti již od
2 let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ navštěvují i děti ze sousední vesnice Stavěšice.

Výchovu a vzdělávání zajišťují dvě pedagogické pracovnice, asistent pedagoga a školní asistent. V rámci vzdělávání MŠ nabízí výuku angličtiny, hraní na zobcovou flétnu, tvořivou činnost v keramické dílně, plavání a preventivní logopedickou péči. ŠVP PV je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby. Děti jsou vedeny k dodržování školních tradic a lidových zvyků.

Od 1. 9. 2016 děti využívají k pohybovým aktivitám nově vybudovanou školní zahradu.