Plán aktivit

 Plán aktivit na školní rok 2016/2017
Září

 • Tvoření z dýní s výrobou podzimních lucerniček
 • Bramborový týden
 • Divadélko „Květinka“

Říjen

 • Maňáskové divadlo „Sluníčko“

Listopad

 • Výtvarné tvoření z keramické hlíny
 • Písková show – představení pro děti

Prosinec

 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční výtvarná dílna spojená s ochutnávkou vánočního cukroví
 • Vánoční besídka
 • Roznášení novoročních blahopřání po obci

Leden

 • Divadélko pro školy – „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“
 • Kulturní vystoupení dětí ve Stavěšicích
 • Program „Pomáhají nám v nesnázích“ – setkání s profesionálním vojákem a dobrovolným hasičem

Únor

 • Masopustní rej masek v MŠ
 • Karneval ve spolupráci se ZŠ (2.2.2017)

Březen

 • Návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ
 • Divadélko „Veselá školička“
 • Děti čtou dětem (ve spolupráci s žáky ZŠ)

Duben

 • Den Země (ve spolupráci se ZŠ)
 • Výukový program „VIS Bílé Karpaty“
 • Zápis do 1.třídy (6.4.2017)
 • Zahájení plaveckého výcviku (7.4.2017)

Květen

 • Oslava Dne matek
 • Zápis dětí do MŠ spojený se Dnem otevřených dveří
 • Výukový program pro děti „Vesmír“

Červen

 • Den dětí v ZŠ
 • Návštěva muzea ve Stavěšicích
 • Společný školní výlet dětí s rodiči
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky

 

Plánované akce v průběhu školního roku

– prodejní výstava knih v MŠ pro děti i rodiče

– školní fotografování

– výuka anglického jazyka

– veselé pískání na flétničku

– účast dětí na drakiádě, sletu čarodějnic

– tvoření z keramické hlíny ve školní keramické dílně

– divadelní a kouzelnická představení, hudební pořady

 

Akce budou doplňovány dle aktuálních nabídek.

 

Plán spolupráce s rodiči na šk.rok 2016/2017

Září

 • Informativní schůzka s rodiči k organizaci škol.roku 2016/2017
 • Tvoření z dýní s výrobou podzimních lucerniček

Říjen

 • Účast rodičů s dětmi na drakiádě pořádané OÚ Nenkovice

Prosinec

 • Vánoční výtvarná dílna ve spolupráci se ZŠ spojená s ochutnávkou vánočního cukroví (8.12.2016, 15-18 hodin)

Únor

 • Zhotovení masek na dětský karneval

Březen

 • „Bude ze mě školáček“ – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Duben

 • Zápis do 1.třídy (6.4.2017)
 • Účast rodičů s dětmi na sletu čarodějnic pořádaném OÚ Nenkovice
 • Domácí tvořivá dílnička v rámci Dne Země (výrobky z plastu a jiného odpadového materiálu)

Květen

 • Oslava Dne matek
 • Informační schůzka

Červen

 • Společný školní výlet dětí s rodiči
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky