Historie

Na jaře roku 1877 přijímá obecní výbor v Nenkovicích rozhodnutí, že obec postaví novou školu, protože nenkovské děti musí docházet do dvoutřídní školy v Želeticích.

Na pozemku č. 37 se tedy začala roku 1878 stavět jednotřídní škola, která téhož roku po žních byla hotova a uznána za způsobilou.

Později byla rozšířena na školu dvoutřídní a v roce 1911 ani tato nestačí a obecní výbor rozhoduje o přístavbě prvního patra. Pětitřídní školní budova se stala chloubou obce Nenkovic.

Úkolem poválečného školství na okrese bylo vytvoření újezdních měšťanských škol. Zástupci Nenkovic, Strážovic a Stavěšic se dohodli, že budou podporovat zřízení měšťanské školy v Nenkovicích.

1. září 1946 vzniká Újezdní měšťanská škola ve Ždánicích, pobočka Nenkovice. Vyučuje se ve třech učebnách a v bytové jednotce učitelského domu.

O stavbě nové školní budovy je rozhodnuto a 14. října 1946 začínají pozemní práce.

V lednu 1951 je možno v části budovy zahájit výuku.

Školní budova byla zastaralá, v mnoha případech již nevyhovovala hygienickým normám. Prioritou obce i vedení školy byla rekonstrukce celé budovy školy. Díky projektu, který byl realizovaný v roce 2015 a spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti    a Státním fondem životního prostředí ČR se podařilo celou budovu v krátkém časovém období zateplit, vyměnit výplně a zateplit strop k půdě. Vše se podařilo za čtyři měsíce, celkové uznatelné náklady na akci činily 10 001 206 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 8 501 025 Kč, příspěvek SFŽP ČR 500 060 Kč a příspěvek obce Nenkovice    1 000 121 Kč. Před budovou školy bylo vybudováno parkoviště. Ve školní budově byly zrekonstruovány dívčí a chlapecké WC. Zrekonstruovány byly také prostory bývalého internátu, do kterých se přestěhovala mateřská škola.