Historie

Původně nenkovické děti docházely od pradávných dob do dvoutřídní školy v Želeticích. Kníže z Lichtensteinů, tehdejší patron školy Želetické, nechal okolo roku 1777 v Želeticích postavit malé školní stavení, ve kterém byla učírna, jedna světnička pro učitele, jedna komůrka a kuchyně. Střecha stavení byla pokryta slámou.

V roce 1876 bylo ve farní škole v Želeticích 120 nenkovických dětí a jejich počet se neustále zvyšoval.

Na jaře roku 1877 proto přijímá obecní výbor v Nenkovicích rozhodnutí, že obec postaví novou školu. Ke stavbě se přistoupilo i proto, že většina občanů viděla své děti raději při pasení dobytka či při pomoci na poli. Šlo o historické rozhodnutí přijaté po mnohaletém naléhání a mělo v tomto směru přivést Nenkovice na novou cestu. Byla to významná událost, která pozitivním způsobem ovlivnila život v obci. Na pozemku č. 37 se tedy začala roku 1878 stavět jednotřídní škola, která téhož roku po žních byla hotova a uznána za způsobilou.

Později byla rozšířena na školu dvoutřídní a v roce 1911 ani tato nestačilo a obecní výbor rozhodl o přístavbě prvního patra. Pětitřídní školní budova se stala chloubou obce Nenkovic.

Úkolem poválečného školství na okrese bylo vytvoření újezdních měšťanských škol. Zástupci Nenkovic, Strážovic a Stavěšic se dohodli, že budou podporovat zřízení měšťanské školy v Nenkovicích. 1. září 1946 vzniká Újezdní měšťanská škola ve Ždánicích, pobočka Nenkovice. Prozatímně se vyučovalo se ve třech učebnách obecné školy v Nenkovicích a v bytové jednotce učitelského domu.

Zástupci obce a zemského studijního plánovacího úřadu v Brně vybrali staveniště pro novou školu na hranici katastrů Nenkovic a Stavěšic na jižním svahu pod větrným mlýnem. Toto místo vyhovovalo svou polohou znamenitě a bylo optimálním středem újezdu. Nejvzdálenější byl Karlín – 4,9 km, který byl posléze přiškolen k Základní škole Hovorany.

O stavbě nové školní budovy bylo rozhodnuto a 14. října 1946 začaly zemní a výkopové práce. V lednu 1951 bylo možno v části budovy zahájit výuku.

Školní budova byla zastaralá, v mnoha případech již nevyhovovala hygienickým normám. Prioritou obce i vedení školy byla rekonstrukce celé budovy školy. Díky projektu, který byl realizovaný v roce 2015 a spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti    a Státním fondem životního prostředí ČR se podařilo celou budovu v krátkém časovém období zateplit, vyměnit výplně a zateplit strop k půdě. Vše se podařilo za čtyři měsíce, celkové uznatelné náklady na akci činily 10 001 206 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 8 501 025 Kč, příspěvek SFŽP ČR 500 060 Kč a příspěvek obce Nenkovice    1 000 121 Kč. Před budovou školy bylo vybudováno parkoviště. Ve školní budově byly zrekonstruovány dívčí a chlapecké WC. Zrekonstruovány byly také prostory bývalého internátu, do kterých se přestěhovala mateřská škola.