Kroužky

Kroužky zahájí svou činnost 1. října 2019

     
  Kroužek Vedoucí Termín
  Dramatický Mgr. Petra Liebigerová  úterý 13.15
  Sportovní Mgr. Pavel Vala  pondělí 15.10
  Keramika Ivana Gazárková  po, út 15.30
  Flétna Mgr. Radka Seďová  pondělí