Kroužky

Kroužky zahájily svou činnost 1. října 2017

     
  Kroužek Vedoucí Termín
  Doučování matematika PaedDr. Roman Liebiger od listopadu
  Keramika Ivana Gazárková Po  15.15
  Keramika Ivana Gazárková Út  15.15
  Sportovní Mgr. Pavel Vala Po  15.10
  Flétna Mgr. Radka Seďová Po
  Doučování český jazyk Mgr. Ivana Mazánková od listopadu
  Sportovní Mgr. Lenka Moravčíková  Po
  Dramatický Mgr. Petra Liebigerová  Út 13.30