Potřebné dokumenty naleznete zde:

Aktuality

Úspěchy našich žáků

Andrej Mareček získal ocenění za nejlepší výsledek v kraji: Jihomoravský kraj v testování Matematika pro šesté třídy a primy mezi žáky: ZŠ, 6. třída

Cena-Mareček

Připravujeme

ČERVEN
3. 6. Den dětí – první stupeň ZŠ (3. a 4. vyučovací hodina)
7. 6. Ukončení plaveckého výcviku
10. 6. ZOO Hodonín (6. a 7. ročník)
13. 6. Návštěva družební školy na Slovensku (1. stupeň ZŠ)
14. 6. Školní výlet – VIDA Brno (8. ročník)
19. 6. Pedagogická rada
20. 6. Výlet prvního stupně – ZOO Lešná
24. 6. Úklid tříd, příprava učebnic k odevzdávání (1. stupeň končí po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň končí po 5. vyučovací hodině)
25. 6. Žáci budou ve svých třídách s třídními učiteli (2. stupeň končí v 11.05, 1. stupeň končí v 11.20)
25. 6. Fotbalové utkání + utkání ve vybíjené se ZŠ Archlebov (2. stupeň, hřiště Nenkovice)
26. 6. Odevzdávání učebnic
28. 6. Slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně školy (v 7.40)

Součastnost

ZŠ a MŠ Nenkovice má devět běžných tříd, družinu a dvě mateřské školy umístěné v Nenkovicích a v Želeticích. Zřizovatelem je obec Nenkovice. Škola poskytuje předškolní vzdělávání a základní vzdělávání a umožňuje mimoškolní aktivity.

Kroužky

Kroužky zahájily svou činnost 1. října 2018

Kroužek Vedoucí Termín
Dramatický Mgr. Petra Liebigerová Út: 13:15
Sportovní Mgr. Pavel Vala Po: 15:10
Keramika Ivana Gazárková Po, Út: 15:30
Flétna Mgr. Radka Seďová Pondělí

Rozvrhy hodin 2019/2020

Organizace školního roku

¨

Omlouvání žáků

Omlouvání žáků nepřítomných ve vyučování je povinností jejich zákonných zástupců.

  Omlouvání se řídí následujícími pravidly:
 • Oznamovat nepřítomnost dítěte nejpozději do dvou dnů od počátku absence.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování ihned po skončení absence.
 • Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.
 • Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech povoluje vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy na základě žádosti rodičů.
 • Při absenci z důvodu nemoci delší než 3 dny může škola vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka od příslušného lékaře.
 • Dále jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • V případě, že žák nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce docházet do školy, jsou rodiče povinni vytvořit podmínky pro vzdělávání na základě stanovení způsobu vzdělávání ředitelem školy.
 • Žákovský parlament

  Snahou naší školy je zapojit žáky aktivně do jejího dění, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se ve škole děje, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity…. Zástupci tříd mohou vznášet připomínky, dotazy, přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce života školy, podílet se na organizování sportovních turnajů, soutěží a projektů.

  Žákovský parlament se setkává pravidelně každý měsíc. Parlamentu organizačně pomáhá a zajišťuje za pedagogické pracovníky Mgr. Petra Liebigerov

  Žákovský parlament je tvořen žáky třetího až osmého ročníku:

  3.třída – Marie Kostrhůnová. František Seďa

  4.třída – Simona Stopková, Erik Vymazal

  5.třída- Jan Koutník, Sofie Karabinoš

  6.třída – Tomáš Lévay, Tadeáš Červínek

  7.třída – Tomáš Tyl, Josef Přibyl

  8.třída – Jakub Chytil, Karin Měsíčková

  Zápisy z žákovského parlamentu:

  Termín konání: 2. 2019

   Přání žáků:
 • papírové utěrky na holčičí WC
 • víc tekutých mýdel s dávkovačem na WC
 • černobílý den 5. 3.

  • Školní jídelna:
 • pochvala za dobrá jídla
 • děti si přejí pizzu, svíčkovou, pěry, Honzovy buchty
 • Termín konání: 17.4.2019

   Přání žáků:
 • děti děkují za držák na papírové utěrky na záchodech
 • crazy hair day – pá 26.4.
 • realizovat sbírku na psí útulek (září-listopad 2019)

  • Školní jídelna:
 • děti si přejí okurkový a zeleninový salát
 • rádi by zase domácí pizzu, perníkovou buchtu a jahodové kynuté knedlíky
 • jinak nám jídlo moc chutná
 • Historie

  Původně nenkovické děti docházely od pradávných dob do dvoutřídní školy v Želeticích. Kníže z Lichtensteinů, tehdejší patron školy Želetické, nechal okolo roku 1777 v Želeticích postavit malé školní stavení, ve kterém byla učírna, jedna světnička pro učitele, jedna komůrka a kuchyně. Střecha stavení byla pokryta slámou.

  V roce 1876 bylo ve farní škole v Želeticích 120 nenkovických dětí a jejich počet se neustále zvyšoval.

  Na jaře roku 1877 proto přijímá obecní výbor v Nenkovicích rozhodnutí, že obec postaví novou školu. Ke stavbě se přistoupilo i proto, že většina občanů viděla své děti raději při pasení dobytka či při pomoci na poli. Šlo o historické rozhodnutí přijaté po mnohaletém naléhání a mělo v tomto směru přivést Nenkovice na novou cestu. Byla to významná událost, která pozitivním způsobem ovlivnila život v obci. Na pozemku č. 37 se tedy začala roku 1878 stavět jednotřídní škola, která téhož roku po žních byla hotova a uznána za způsobilou.

  Později byla rozšířena na školu dvoutřídní a v roce 1911 ani tato nestačilo a obecní výbor rozhodl o přístavbě prvního patra. Pětitřídní školní budova se stala chloubou obce Nenkovic.

  Úkolem poválečného školství na okrese bylo vytvoření újezdních měšťanských škol. Zástupci Nenkovic, Strážovic a Stavěšic se dohodli, že budou podporovat zřízení měšťanské školy v Nenkovicích. 1. září 1946 vzniká Újezdní měšťanská škola ve Ždánicích, pobočka Nenkovice. Prozatímně se vyučovalo se ve třech učebnách obecné školy v Nenkovicích a v bytové jednotce učitelského domu.

  Zástupci obce a zemského studijního plánovacího úřadu v Brně vybrali staveniště pro novou školu na hranici katastrů Nenkovic a Stavěšic na jižním svahu pod větrným mlýnem. Toto místo vyhovovalo svou polohou znamenitě a bylo optimálním středem újezdu. Nejvzdálenější byl Karlín – 4,9 km, který byl posléze přiškolen k Základní škole Hovorany.

  O stavbě nové školní budovy bylo rozhodnuto a 14. října 1946 začaly zemní a výkopové práce. V lednu 1951 bylo možno v části budovy zahájit výuku.

  Školní budova byla zastaralá, v mnoha případech již nevyhovovala hygienickým normám. Prioritou obce i vedení školy byla rekonstrukce celé budovy školy. Díky projektu, který byl realizovaný v roce 2015 a spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR se podařilo celou budovu v krátkém časovém období zateplit, vyměnit výplně a zateplit strop k půdě. Vše se podařilo za čtyři měsíce, celkové uznatelné náklady na akci činily 10 001 206 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 8 501 025 Kč, příspěvek SFŽP ČR 500 060 Kč a příspěvek obce Nenkovice 1 000 121 Kč. Před budovou školy bylo vybudováno parkoviště. Ve školní budově byly zrekonstruovány dívčí a chlapecké WC. Zrekonstruovány byly také prostory bývalého internátu, do kterých se přestěhovala mateřská škola

  Zaměstnanci

  Zaměstnanci
  Základní škola Nenkovice
  Ředitel školy PaedDr. Roman Liebiger reditel@nenkovice.cz
  Učitelé Mgr. Jaroslava Macháčková
  Mgr. Pavel Vala vala@nenkovice.cz
  Mgr. Lenka Moravčíková
  Mgr. Miroslava Čížková
  Mgr. Milena Kalvodová
  Mgr. Radka Seďová
  Mgr. Petra Liebigerová
  Asistenti pedagoga Ivana Gazárková
  Ing. Lukáš Robek
  Alena Rausová
  Helena Výletová
  Markéta Strmisková
  Školní družina Ivana Gazárková
  Hospodářka školy Ivana Valová hospodarka@nenkovice.cz
  Školník Karel Kotas
  Kuchařky Erika Jakubčíková
  Ladislava Chytilová
  Uklízečky Libuše Zálešáková
  Olga Slováčková
  MŠ Nenkovice
  Romana Čermáková
  Michaela Moravčíková
  Školnice Jana Měsíčková
  MŠ Želetice
  Lenka Hrabalová
  Školnice Jana Bělohoubková

  Školská rada

  Mgr. Petra Liebigerová – předseda (zaměstnanec školy)

  Petr Zálešák – místopředseda (za obec)

  Mgr. Radka Seďová (zaměstnanec školy)

  Mgr. Petra Vlasáková (obec)

  Jana Svozilová (rodič)

  Mgr. Petr Jež (rodič)

  Pro učitele

  Pro učitele

  Kariérový a výchovný poradce (přihlášky na SŠ)

  informace-přijímací-řízení-SŠ

  Plán práce

  Plán-práce