Připravujeme

PROSINEC

5. 12. Mikulášská obchůzka (MŠ a ZŠ)
12. 12. Divadelní představení Lucerna v Mahenově divadle v Brně (2. stupeň)
11. 12. Vánoční tvořivé dílny (15.00 – 18.00, MŠ a ZŠ)
19. 12. Anthropos Brno (6. ročník)
20. 12. Vánoční zpívání na schodech, besídky ve třídách (konec vyučování – 2. stupeň v 11.05, 1. stupeň v 11.15)
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny