Připravujeme

ŘÍJEN

V říjnu zahájily činnost všechny kroužky

7. 10. Divadélko pro školy – školní tělocvična, vstupné 50 Kč (2. stupeň v 8.00, MŠ a 1. stupeň v 9.30)

14. – 15. 10. Testování SCIO – 6. ročník

16. 10. VIDA Brno – Alchymisté (1. – 5. roč., 130,- /žák+doprava)

28. 10. Státní svátek

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny