DOKUMENTY-ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dokumenty jsou dostupné ke stažení po kliknutí na ikonu pod názvem dokumentu

Odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti nepřijetí

Přestup žáka

Přestup žáka

Odhláška ze školy

Odhláška ze školy

Školní vzdělávací program

Odvolání proti nepřijetí

Žádost o uvolnění z výuky

Přestup žáka

Žádost o uvolnění z TV

Odhláška ze školy

Školní řád

Odvolání proti nepřijetí

Pravidla pro hodnocení žáků

Přestup žáka

Výroční zpráva 2018/19

Výroční zpráva

Preventivní program

Odvolání proti nepřijetí

DOKUMENTY-MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dokumenty jsou dostupné ke stažení po kliknutí na ikonu pod názvem dokumentu

Plán spolupráce Mš s rodiči

Odvolání proti nepřijetí

Plán aktivit Mš

Přestup žáka

Školní řád Mš

Odhláška ze školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Odvolání proti nepřijetí

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přestup žáka

DOKUMENTY-ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dokumenty jsou dostupné ke stažení po kliknutí na ikonu pod názvem dokumentu

Řád školní družiny

Odvolání proti nepřijetí

Zápisní lístek

Přestup žáka

Školní vzdělávací plán

Odhláška ze školy

PROJEKTY

Dokumenty jsou dostupné ke stažení po kliknutí na ikonu pod názvem dokumentu

Projekty publicita

Odvolání proti nepřijetí

Recyklace odpadu

Přestup žáka