Potřebné dokumenty naleznete zde:

Školní družina při ZŠ Nenkovice byla zřízena 1.9.2005. Zajišťuje odpolední činnost pro žáky 1. – 4. tř., v časovém rozsahu denně od 11.15 do 15.00 hod. ŠD má jedno oddělení s kapacitou 30 dětí.

Pro družinu je vyhrazena jedna učebna, která je umístěna ve druhém patře školní budovy. Je z části vybavena jako obývací pokoj, z části jako běžná třída. Inventář školní družiny je pravidelně doplňován o stolní a společenské hry, hračky, sportovní náčiní, výtvarné potřeby apod.. Dále děti mohou využít počítačovou učebnu, keramickou dílnu, kuchyňku a tělocvičnu. Velký důraz je kladen na aktivní pohyb dětí, ať již ve školní tělocvičně, na přilehlém hřišti nebo při procházkách v blízkém okolí školy. Pedagogické působení ve školní družině zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka se zaměřením hudebním a výtvarným. Činnost probíhá podle celoročního plánu vycházejícího ze ŠVP, jenž je přizpůsoben věku a schopnostem dětí. Je zaměřen na rozvoj psychických a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her. Každý týden má své tematické zaměření, které je zpracováváno výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky.

Ve školní družině je pro děti pravidelně zajišťován pitný režim. Celý školní vzdělávací program družiny je možné stáhnout zde: ŠVP

Žáci se přihlašují do družiny písemně – vyplněním Zápisního lístku. Ke stažení zde.

Denní program:

11:15 – 13:00 oběd, odpočinkové a spontánní činnost (kreslení, modelování, stolní a deskové hry, stavebnice…)

13:00 – 14:00 řízená zájmová činnost

14:00 – 15:00 rekreační činnost

Poplatek za školní družinu a způsob úhrady:

Roční poplatek za jedno dítě je stanoven na 1200,- Kč.

Úhrada se provádí bezhotovostně na účet školy: 86-2423680297/0100 a to jednorázově 1000,- Kč k 15.10.2015 nebo 2 x 500,- Kč k 15.10.2015 a 15.2.2016.

Týdenní náměty pro činnost školní družiny: