Připravujeme

LISTOPAD

4. – 22. 11. Testování SCIO – (Čj, Ma, OSP – 9. ročník)

7. 11. Školní výlet do Prahy (5. ročník)

13. 11. Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2019/2020 ČŠI (enviromentální výchova – 8. ročník)

21.11. Třídní schůzky (učebna 2. a 3. třídy v 15.30)