Připravujeme

LEDEN

6. 1. Začátek vyučování v novém roce


29. 1. Karneval (MŠ a 1. stupeň ZŠ)


14. 1. Okresní kolo Dějepisné olympiády ve Strážnici (vítěz školního kola)


30. 1. Předání výpisů pololetního vysvědčení všem žákům (1. stupeň – vysvědčení bude předáno na konci 4. vyučovací hodiny. Na začátku přestávky v 11.15 odchází 1. stupeň na oběd. 2. stupeň – vysvědčení bude předáno na konci 5. vyučovací hodiny a ve 12.10 odchází na oběd.

31. 1. Jednodenní pololetní prázdniny

Schválené rozpočty

Dokument vyvěšen dne 19.12.2019