Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Prohlášení o přístupnosti


ZŠ a MŠ Nenkovice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky zs-nenkovice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku zs-nenkovice.cz


Stav souladu


Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Nepřístupný obsah


Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.


Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.


Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader nebo některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer). Dále zde mohou být dokumenty ve formátu .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx a dalších. Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, LibreOffice, OpenOffice).


Výjimky z pravidel přístupnosti


Pravidlo č. 3: Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.


Pro správné fungování hlavního menu je nutný JavaScript.


Pravidlo č. 17: Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.


Současná verze neumožňuje přeskakovat opakující se bloky textů.
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6. 12. 2023.
Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: reditel@zs-nenkovice.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

696 37 Nenkovice 222, pošta Želetice

IČO: 75023172
IZO 102391521

ID datové schránky: 4r4ywcj