Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Přehled plánovaných akcí

Plán akcí v dubnu


3. 4. Matematická olympiáda v Hodoníně (2. stupeň)

4. 4. Sportovní den (1. stupeň)

5. 4. Preventivní program - Nebezpečná láska, 8. ročník, od 7.35)

5. 4. Preventivní program - Nebezpečná láska, 9. ročník, od 9.35)

10. 4. Zápis do 1. třídy (od 15.00 do 17.00)

11. 4. Naučný program Krok za oponu: Rusalka, Janáčkovo divadlo v Brně (2. stupeň)

12. 4. a 15. 4. Přijímací zkoušky na střední školy (9. ročník)

16. 4. Preventivní program - Kamarád, 1. ročník, od 7.35)

16. 4. Preventivní program - Kamarád, 2. ročník, od 9.35)

17. 4. Preventivní program - Mluv se mnou, 7. ročník, od 7.35)

17. 4. Preventivní program - Moje místo ve třídě, 6. ročník, od 9.35)

18. 4. Preventivní program - Létající koberec, 3. ročník, od 7.35)

18. 4. Preventivní program - Život online, 4. a 5. ročník, od 9.35)

22. 4. Den Země - ZOO Hodonín (1. stupeň)

25. 4. Pedagogická rada

25. 4. Třídní schůzky s rodiči (od 15:30)

29. 4. Den Země - výlet do vzdělávací organizace Lipka v Brně (2. stupeň)

30. 4.Návštěva Úřadu práce Hodonín (8. ročník)

Plán akcí v březnu

12. 3. Turnaj ve florbalu v Ježově (6. a 7. ročník)

15.. 3. Návštěva knihovny v Želeticích (2. ročník)


Plán akcí v lednu a únoru


3. 1. Začátek vyučování po vánočních prázdninách

11. 1. Divadélko pro školy z Hradce Králové (1. a 2. stupeň, vstupné 70 Kč)

15. 1. Dějepisná olympiáda - okresní kolo ve Strážnici (vítězové školního kola)

25. 1. Pedagogická rada

29. 1. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo v Hodoníně (vítězové školního kola)

2. 2. Jednodenní školní prázdniny (pátek)

2. 2. Školní ples s tradiční polonézou

5. 2. – 11. 2. Jarní prázdninyPlán akcí v prosinci


1. 12. Lipka Brno (1. a 2. třída)

5. 12. Mikulášská obchůzka (MŠ a ZŠ)

6. 12. Lipka Brno (3. a 4. třída)

6. 12. Antrophos Brno (6. třída)

7. 12. Vánoční dílny a charitativní jarmark (15.00 – 18.00)

20. 12. Vánoční zpívání na schodech a besídky ve třídách (odchody na oběd: 2. stupeň v 11.05, 1. stupeň v 11.15)

21. 12. Návštěva filmového představení (1. stupeň)

22. 12. Ředitelské volno

23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. 1. 2024)Nabídka zaměstnání: učitel/učitelka výtvarné výchovy
ZŠ a MŠ Nenkovice přijme kvalifikovaného učitele/učitelku výtvarné výchovy.

Přehled plánovaných akcí

Plán akcí v dubnu


3. 4. Matematická olympiáda v Hodoníně (2. stupeň)

4. 4. Sportovní den (1. stupeň)

5. 4. Preventivní program - Nebezpečná láska, 8. ročník, od 7.35)

5. 4. Preventivní program - Nebezpečná láska, 9. ročník, od 9.35)

10. 4. Zápis do 1. třídy (od 15.00 do 17.00)

11. 4. Naučný program Krok za oponu: Rusalka, Janáčkovo divadlo v Brně (2. stupeň)

12. 4. a 15. 4. Přijímací zkoušky na střední školy (9. ročník)

16. 4. Preventivní program - Kamarád, 1. ročník, od 7.35)

16. 4. Preventivní program - Kamarád, 2. ročník, od 9.35)

17. 4. Preventivní program - Mluv se mnou, 7. ročník, od 7.35)

17. 4. Preventivní program - Moje místo ve třídě, 6. ročník, od 9.35)

18. 4. Preventivní program - Létající koberec, 3. ročník, od 7.35)

18. 4. Preventivní program - Život online, 4. a 5. ročník, od 9.35)

22. 4. Den Země - ZOO Hodonín (1. stupeň)

25. 4. Pedagogická rada

25. 4. Třídní schůzky s rodiči (od 15:30)

29. 4. Den Země - výlet do vzdělávací organizace Lipka v Brně (2. stupeň)

30. 4.Návštěva Úřadu práce Hodonín (8. ročník)

Plán akcí v březnu

12. 3. Turnaj ve florbalu v Ježově (6. a 7. ročník)

15.. 3. Návštěva knihovny v Želeticích (2. ročník)


Plán akcí v lednu a únoru


3. 1. Začátek vyučování po vánočních prázdninách

11. 1. Divadélko pro školy z Hradce Králové (1. a 2. stupeň, vstupné 70 Kč)

15. 1. Dějepisná olympiáda - okresní kolo ve Strážnici (vítězové školního kola)

25. 1. Pedagogická rada

29. 1. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo v Hodoníně (vítězové školního kola)

2. 2. Jednodenní školní prázdniny (pátek)

2. 2. Školní ples s tradiční polonézou

5. 2. – 11. 2. Jarní prázdninyPlán akcí v prosinci


1. 12. Lipka Brno (1. a 2. třída)

5. 12. Mikulášská obchůzka (MŠ a ZŠ)

6. 12. Lipka Brno (3. a 4. třída)

6. 12. Antrophos Brno (6. třída)

7. 12. Vánoční dílny a charitativní jarmark (15.00 – 18.00)

20. 12. Vánoční zpívání na schodech a besídky ve třídách (odchody na oběd: 2. stupeň v 11.05, 1. stupeň v 11.15)

21. 12. Návštěva filmového představení (1. stupeň)

22. 12. Ředitelské volno

23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Nenkovice 222, 696 37 pošta Želetice

IČO: 75023172
IZO 102391521

ID datové schránky: 4r4ywcj