Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Mateřská škola – NENKOVICE


Mateřská škola Nenkovice je vesnickým předškolním zařízením patřícím do právního subjektu ZŠ a MŠ Nenkovice, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je OÚ Nenkovice.Od 1. 9. 2015 je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách ve druhém podlaží budovy ZŠ Nenkovice. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikla moderně dispozičně řešená MŠ s celodenním provozem od 6.30 do 16.15 hodin. Součástí MŠ jsou dvě prostorné třídy vyhovující počtu přijatých dětí a nepřevyšující kapacitu zařízení 30 dětí. Do MŠ jsou přijímány děti již od 2 let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ navštěvují i děti ze sousední vesnice Stavěšice.Výchovu a vzdělávání zajišťují dvě pedagogické pracovnice, asistent pedagoga a školní asistent. V rámci vzdělávání MŠ nabízí výuku angličtiny, hraní na zobcovou flétnu, tvořivou činnost v keramické dílně, plavání a preventivní logopedickou péči. ŠVP PV je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby. Děti jsou vedeny k dodržování školních tradic a lidových zvyků.


Od 1. 9. 2016 děti využívají k pohybovým aktivitám nově vybudovanou školní zahradu.

Mateřská škola – NENKOVICE


Mateřská škola Nenkovice je vesnickým předškolním zařízením patřícím do právního subjektu ZŠ a MŠ Nenkovice, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je OÚ Nenkovice.Od 1. 9. 2015 je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách ve druhém podlaží budovy ZŠ Nenkovice. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikla moderně dispozičně řešená MŠ s celodenním provozem od 6.30 do 16.15 hodin. Součástí MŠ jsou dvě prostorné třídy vyhovující počtu přijatých dětí a nepřevyšující kapacitu zařízení 30 dětí. Do MŠ jsou přijímány děti již od 2 let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ navštěvují i děti ze sousední vesnice Stavěšice.Výchovu a vzdělávání zajišťují dvě pedagogické pracovnice, asistent pedagoga a školní asistent. V rámci vzdělávání MŠ nabízí výuku angličtiny, hraní na zobcovou flétnu, tvořivou činnost v keramické dílně, plavání a preventivní logopedickou péči. ŠVP PV je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby. Děti jsou vedeny k dodržování školních tradic a lidových zvyků.


Od 1. 9. 2016 děti využívají k pohybovým aktivitám nově vybudovanou školní zahradu.

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Nenkovice 222, 696 37 pošta Želetice

IČO: 75023172
IZO 102391521

ID datové schránky: 4r4ywcj