Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Plán akcí v květnu a červnu

6. 5. Turnaj McDonalds Cup v Nenkovicích (1. stupeň)

7. 5. Janáčkovo divadlo Brno (4. a 5. ročník)

14. 5. Turnaj ve florbalu ve Svatobořicích (2. stupeň)

27. 5. Školní výlet do Brna (6. a 7. ročník)

3. 6. Návštěva družební školy ze Slovenska - uspořádání Dne dětí

4. 6. Fotografování tříd

6. 6. Školní výlet do Brna (8. ročník)

7. 6. Školní výlet do Moravského krasu (4. a 5. ročník)

12. 6. Školní výlet do Brna (9. ročník)

13. 6. Školní výlet - hrad Veveří (1. - 3. ročník)

14. 6. Prezentace ročníkových prací (9. ročník)

21. 6. Sportovní den se ZŠ Archlebov - vybíjená, fotbal (2. stupeň)

24. 6. Pedagogická rada

25. 6. Rozloučení dětí a rodičů se školním rokem (od 15.30)

Průběh vyučování v posledním týdnu:

- V pondělí 24. 6. 2024 bude běžná výuka, odpadá odpolední vyučování
- Úterý+středa 25. a 26. 6. 2024 – úklid tříd, příprava učebnic k odevzdávání, odevzdávání učebnic, 1. stupeň končí vyučování po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň končí vyučování po 5. vyučovací hodině.
- Čtvrtek 27. 6. 2024: 2. stupeň končí vyučování v 11:15, 1. stupeň končí v 11:20.
- Pátek 28. 6. 2024 – slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně školy od 7.40, po rozdání vysvědčení žáci opustí školu v 9.00.Plán akcí v květnu a červnu

6. 5. Turnaj McDonalds Cup v Nenkovicích (1. stupeň)

7. 5. Janáčkovo divadlo Brno (4. a 5. ročník)

14. 5. Turnaj ve florbalu ve Svatobořicích (2. stupeň)

27. 5. Školní výlet do Brna (6. a 7. ročník)

3. 6. Návštěva družební školy ze Slovenska - uspořádání Dne dětí

4. 6. Fotografování tříd

6. 6. Školní výlet do Brna (8. ročník)

7. 6. Školní výlet do Moravského krasu (4. a 5. ročník)

12. 6. Školní výlet do Brna (9. ročník)

13. 6. Školní výlet - hrad Veveří (1.- 3. ročník)

14. 6. Prezentace ročníkových prací (9. ročník)

21. 6. Sportovní den se ZŠ Archlebov - vybíjená, fotbal (2. stupeň)

24. 6. Pedagogická rada

25. 6. Rozloučení dětí a rodičů se školním rokem (od 15.30)

Průběh vyučování v posledním týdnu:

- V pondělí 24. 6. 2024 bude běžná výuka, odpadá odpolední vyučování
- Úterý+středa 25. a 26. 6. 2024 – úklid tříd, příprava učebnic k odevzdávání, odevzdávání učebnic, 1. stupeň končí vyučování po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň končí vyučování po 5. vyučovací hodině.
- Čtvrtek 27. 6. 2024: 2. stupeň končí vyučování v 11:15, 1. stupeň končí v 11:20.
- Pátek 28. 6. 2024 – slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně školy od 7.40, po rozdání vysvědčení žáci opustí školu v 9.00.

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Nenkovice 222, 696 37 pošta Želetice

IČO: 75023172
IZO 102391521

ID datové schránky: 4r4ywcj